İstanbul Teknik

GeoArme Geosentetik Donatılı Duvar Geosentetikler

GeoArme Geosentetik Donatılı Duvar

GeoArme İstinat Yapı Sistemleri, inşaat mühendisliğinin bu yapı sistemleri için aradığı sağlamlık, hızlı uygulama, ekonomi ve estetik görünüm seçeneklerini bünyesinde bulundurmaktadır.

GeoArme, arazilerin olağanüstü değerli olduğu günümüz koşullarında, inşaat sektörünün tüm ihtiyaçlarını projelendirmeden, anahtar teslim taahhüt aşamasına kadar karşılamaktadır.

GeoArme Geosentetik Donatılı Duvar, geleneksel duvar istinat sistemi olan betonarme perde ve taş duvarlara alternatif bir sistemdir. GeoArme Geosentetik Donatılı Duvar yapı arkasındaki zeminin çekme mukavemetine sahip ForTex GG Geogrid donatı ile donatılır. Bu yapı geleneksel sistemlerin aksine, oluşan yanal toprak yükünü kendi yapısal mukavemeti veya ağırlığıyla değil çekme mukavemetine sahip ForTex GG geogrid ile ayakta tutar.

Hesaplamalarda GeoArme’nin tasarım ömrü 120 yıl (AASHTO) olarak alınmaktadır.

Kullanım Alanları

Estetik Yüzey Çeşitleri

Ön yüzey şekli ve duvar yüzey eğimine göre iki farklı sistem olarak projelendirilmektedir.

Avantajlar

Tasarım Esasları

GeoArme İstinat Yapı Sistemleri Tasarımı Temel Bileşenleri Zemin Parametreleri

Dolgu Parametreleri

Geogrid Donatı Elemanı Özellikleri

ELEK BOYUTU(mm)% GEÇEN
125 (5˝)100
75 (3˝)85-100
12,5 (1/2˝)25-100

Yapı Blok Özellikleri

ELEK BOYUTU(mm)% GEÇEN
2 (No.10)15-100
0,59 (No.30)10-65
0,075 (No.200)<15

Stabilite İncelemeleri

İç Stabilite İncelemesi

İç Stabilite İncelemesi, GeoArme Geosentetik Donatılı Duvar, Geosentetikler, Duvar Çözümleri

Bu adımda, dolgunun bir bütün olarak tasarımı için gerekli olan geogrid mukavemeti, aralığı ve uzunluğu belirlenir.

Dış Stabilite İncelemesi

Dış Stabilite İncelemesi, GeoArme Geosentetik Donatılı Duvar, Geosentetikler, Duvar Çözümleri

GeoArme duvar tasarımı temel bileşenlerinin tahkikleri neticesinde donatıyla oluşturulan bütünleşik yapının stabilitesi, bir blok kütle olarak kayma, devrilme ve oturması incelenir.

Yüzey Stabilite İncelemesi

Yüzey Stabilite İncelemesi, GeoArme Geosentetik Donatılı Duvar, Geosentetikler, Duvar Çözümleri

Geogrid önüne konulan yapı bloklarının istinat yapısıyla bütünlüğü incelenir.

Toptan Göçme Analizi

Toptan Göçme İncelemesi, GeoArme Geosentetik Donatılı Duvar, Geosentetikler, Duvar Çözümleri

Bu adımda, donatılı dolgu ve taşıyıcı temel zeminin toptan göçme analizi yapılır.

Geoarme Nasıl Uygulanır?

Hendek kazılır, GeoArme Geosentetik Donatılı Duvar, Geosentetikler, Duvar Çözümleri


Hendek kazılır. Hendeğin dibinde küçük bir temel, çakıl sıkıştırılarak oluşturulur. Üzerine ilk sıra bloklar dizilir. Blokların iç tarafına drenaj borusu konularak hendek granüler malzeme ile doldurulur.

Fortex GG Geogrid serilir, GeoArme Geosentetik Donatılı Duvar, Geosentetikler, Duvar Çözümleri

İlk sıra ForTex Geogrid, duvar yüzeyine dik bir şekilde yatay serilir. Geogridin ucu bloğun üzerine yerleştirilir.

Sıra bloklar yerleştirilir, GeoArme Geosentetik Donatılı Duvar, Geosentetikler, Duvar Çözümleri

Yerleştirilen geogridin üzerine ikinci sıra bloklar yerleştirilir. 0.50 m genişliğinde drenaj dolgusu yapılır ve bu dolgu uygun yöntemle sıkıştırılır.

Geogrid Üst drenaj dolgusu yapılır, GeoArme Geosentetik Donatılı Duvar, Geosentetikler, Duvar Çözümleri

ForTex Geogridnin üst dolgusu yapılıp sıkıştırılır. Sıkıştırma kıstası olarak Standart Proktor değeri yaklaşık %95 olmalıdır. Blok çevresindeki sıkıştırma 1 m’ye kadar el kompaktörü ile yapılmalıdır.

GeoArme işlem tekrarı, GeoArme Geosentetik Donatılı Duvar, Geosentetikler, Duvar Çözümleri

Projeye göre ana ve ara geogrid konularak aynı işlemler (2, 3, 4) tekrarlanır.

BİZE ULAŞIN