İstanbulTeknik

Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım Tesisleri

16 Kasım 2021

Eti Bakır Mazıdağı İşletmesi Atık Göleti İçin İstanbul Teknik Geotekstillerini Tercih Etti

Eti Bakır A.Ş., 2004 yılındaki özelleştirme kapsamında, Eti Bakır A.Ş. Küre işletmeleri ve Eti Bakır A.Ş. Samsun tesislerini 2006’da Murgul işletmesi, 2007 yılında ise Halıköy tesisleri takip etti. Eti Bakır A.Ş., yeraltı zenginliklerinin tespit edilmesi için, 2017 sonu itibarıyla 1.000 m sondaj yaparak, yaklaşık 50 milyon Dolar Ar-Ge yatırımı gerçekleştirdi ve diğer teknolojik çalışmalarla birlikte bu rakam 60 milyon Dolar’ı aştı. İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 2016 yılında 254. sırada yer aldı. Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri Mazıdağı Fosfat Tesisleri, 1.1 milyar Dolarlık yatırım ile gübre fabrikası olarak 2018 yılı içinde Mardin’de faaliyete geçti.  Eti Bakır A.Ş. Mazıdağı Fosfat Tesisleri’nin yıllık fosfat kayası üretim kapasitesi NP 550.000 ton/yıl, DAP 200.000 ton/yıl. üzerinde. Mazıdağı Gübre Fabrikası’nda hammaddenin yüzde 85’inin yurt içinden sağlanmakta. Mazıdağı Fosfat ve Gübre Fabrikası, bölgenin tek gübre fabrikası olma özelliğini taşıyacak ve Harran Ovası ile GAP’ın gübre ihtiyacının tamamını karşılayacak.

Eti Bakır A.Ş. Mazıdağı Fosfat Tesisleri, Diyarbakır’a 90 km, Mardin’e 65 km ve İskenderun limanına 520 km mesafede. Ülkemizin fosfatlı gübre ihtiyacının bir kısmını karşılamak ve ithalata bağımlılığını azaltmak amacıyla 1974 yılında kurulan tesis; özelleştirme yüksek kurulu kararıyla, özelleştirme idaresi başkanlığına devredildi, ihaleye çıkarılarak 2011 yılı Temmuz ayı içerisinde satın alınarak Cengiz Holding bünyesine dahil edildi.

İşletmenin katı atık depolama sahası fosforik asit içerisindeki kalsiyum fosfatın filtrasyonu ile oluşan alçıtaşı için toplam 3 lot’da yapılacak olup tamamlandığında 19.000.000 m³ atık kapasitesine ulaşacaktır. Bu atık depolama alanının hizmet süresi yaklaşık 19 yıl olarak hesaplanmıştır. Bu büyük işletmede katı atıkların depolanması için kullanılacak alanda kullanılan geotekstiller İstanbul Teknik’ten temin edilmiştir. Eti Bakır Mazıdağı Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesislerine bizi tercih ettikleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz.